Kandidat – Aleksandra Knežević

Dana 29.6.2019. sa početkom u 10.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Aleksandre Knežević Potencijal mikroalgi u tretmanu otpadnih voda.