Kandidat – Aleksandra Ilić

Dana 1.10.2019. sa početkom u 12.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Aleksandre Ilić Zagađenje vazduha na području opštine Obrenovac.