Kandidat – Aleksandra Brđić

Javna odbrana master rada kandidatkinje Aleksandre Brđić pod naslovom „Uticaj HIP Petrohemija  a.d. na stanje životne sredine u gradu Pančevu“ , održaće se u četvrtak 13.12.2018. godine sa početkom u 10:30h u sali poslediplomskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, adresa: Požeška 83a.

Pozovite nas