Kandidat – Aleksandra Brajković

Dana 22.8.2018. sa početkom u 11.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Aleksandre Brajković „Korišćenje solarne energije u Republici Srbiji i mogućnosti prilagođavanja praksi Evropske unije“.