Kandidat – Aleksandra Anđelić

Dana 21.12.2015. sa početkom u 11.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Aleksandre Anđelić pod naslovom „Anketiranje poljoprivrednih proizvođača na teritoriji opštine Vršac kao osnova za podizanje svesti lokalne zajednice o bezbednoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja„.

Odluka o podobnosti teme diplomskog rada

Pozovite nas