Kandidat – Aleksandar Kostić

Dana 21.7.2016. sa početkom u 11.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Aleksandra Kostića pod naslovom „Strategija genetičke konzervacije Pančićeve omorike„.

Pozovite nas