Kandidat – Aleksandr Ignjatović

Dana 13.7.2018. sa početkom u 09.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Aleksandra Ignjatovića pod naslovom Reciklaža automobila kao razvojna šansa Srbije.

Pozovite nas