Kandidat – Aleksandar Rakić

Javna odbrana master rada kandidata Aleksandra Rakića pod naslovom  Metodologija tretiranja otpada i otpadnih voda u “JKP-Duboko“-Užice primenom novih sistema koji doprinose očuvanju i zaštiti životne sredineodržaće se u petak 05.07.2019. godine sa početkom u 12h u sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, adresa: Bulevar vojvode Mišića 37.

Pozovite nas