Kandidat – Aleksandar Radenković

Dana 18.7.2019. sa početkom u 10.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Aleksandra Radenkovića Korišćenje i zaštita šuma na teritoriji grada Kraljeva.

Pozovite nas