Kandidat – Aleksandar Petrović

Dana 25.9.2021 sa početkom u 14.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatа Aleksandra Petrovića Ekološki modeli primene Miskantusa.

Pozovite nas