Kandidat – Aleksandar Pavlović

Dana 12.11.2020. sa početkom u 12.30 časova u informatičkom kabinetu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Aleksandra Pavlovića Ekološka isplativost električnih vozila.

Pozovite nas