Kandidat – Aleksandar Pantić

Dana 30.9.2020. sa početkom u 12.00 časova u Sali poslediplomskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Aleksandra Pantića Invazivne biljne vrste u zaštićenom prirodnom dobru Zasavica.

Pozovite nas