Kandidat – Aleksandar Grujin

Dana 18.4.2017. sa početkom u 11.15 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Aleksandra Grujina pod naslovom Procena efikasnosti upravljanja Specijalnim rezervatom prirode Slano Kopovo.

Pozovite nas