Kandidat – Aleksandar Dimitrić

Dana 23. maja 2016., sa početkom u 15:30 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, mr Aleksandar Dimitrić, iz Šapca, pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije po nazivom: „Ispitivanje uticaja ekoloških činilaca na faunu i dinamiku populacije krpelja domaćih životinja na primeru opštine Šabac“.

Pozovite nas