Kandidat – Aleksandar Avramović

U ponedeljak 25. decembra 2017. godine, sa početkom u 12:30 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana master rada kandidata Aleksandra Avramovića pod naslovom „Uticaj antropogenog faktora na ugrožavanje resursa divljači u Srbiji i mogućnosti ublažavanja rizika“.