Kandidat – Aleksandar Andre Serafimović

Dana 30.11.2017. sa početkom u 14.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Aleksandra Andree Serafimovića pod naslovom Modifikacija signalne bove u generator obnovljive energije.

Pozovite nas