Kandidat – Aleksa Đenić

Dana 16.10.2021 sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Alekse Đenića „Uticaj različitih motornih vozila na zagađenje vazduha u Beogradu“.