Kandidat – Adam Gojić

Dana 25.9.2021 sa početkom u 13.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatа Adama Gojića „Uticaj otpadnih voda na zagađenje životne sredine“.

Pozovite nas