Kandidat – Abdualadim Khalifa Abdulla

Dana 10.03.2023. godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Uticaj klimatskih promena na održivi razvoj životne sredine“, kandidata Abdualadim Khalifa Abdulla.