Kandida – Sofija Mićanović

Dana 5.9.2016. sa početkom u 10.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Sofije Mićanović pod naslovom „Integralno planiranje upravljanja životnom sredinom u basenu reke Pek.