Kandida – Nemanja Grujić

Dana 22.1.2021. sa početkom u 13.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nemanje Grujića Iskorišćenje biorazgradivog otpada iz komunalne delatnosti“.