Kandidat -Anđelka Orlić

Dana 28.10.2019. sa početkom u 11.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Anđelke Orlić Ekološka šteta od poplava u Srbiji i predlog inoviranja sistema monitoringa po modelu informaciono-komunikacionih tehnologija.