U subotu, 10. juna 2017. godine održan je Završni seminar studenata master akademskih studija na specijalističkom kursu UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM (PCM – Project Cycle Management) na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA. Navedeni seminar izazvao je veliku zainteresovanost studenata master studija, ali i studenata završne godine osnovnih studija.

Studentima su se obratili Dekan prof. dr Jordan Aleksić, Predsednik saveta fakulteta doc. dr Zlatko Dragosavljević i prof. dr Mirjana Bartula.
Na skupu je istaknuta važnost sticanja ovakvih i sličnih veština i znanja za dalje stručno usavršavanje studenata, kao i mogućnosti njihovog daljeg angažmana nakon studija.
U jednom delu svog izlaganja, Dekan Fakulteta prof. dr Jordan Aleksić naglasio je potrebu pripreme i usmeravanja studenata tokom studija za dalje osamostaljivanje u naučnoj i stručnoj oblasti kako bi na najbolji mogući način iskoristili svoje kapacitete i stečeno znanje u nastavku karijere. Prof. dr Aleksić je istakao da tokom faze diplomskih i master akademskih studija na Fakultetu studenti imaju priliku da usvojeno znanje, uz pomoć nastavnog osoblja i sopstveno zalaganje, podignu na nivo koji će im kasnije biti od velike važnosti u daljem usavršavanju i pronalaženju posla u struci. Dekan je u svom obraćanju naveo i neke novine koje će Fakultet ustanoviti u budućem periodu u smeru dostizanja navedenih ciljeva, kao što je rangiranje učinka ostvarenog pri izradi i odbrani završnih radova o čemu će biti više reči u nastupajućem periodu.
Predsednik saveta Fakulteta doc. dr Zlatko Dragosavljević naveo je neke projekte u kojima učestvuje i ukazao na primere dobre prakse. Predsednik saveta akcentovao je potrebu daljeg usavršavanja kroz ovakve i slične kurseve, te naglasio važnost i davanje legitimnosti samom završnom činu studija – javnoj odbrani diplomskih i master radova kroz širu popularizaciju i posećenost odbranama završnih radova.
Prof. dr Mirjana Bartula govorila je, takođe, o upravljanju projektima, primerima i načinima za dalje usavršavanje.

Uz mnogobrojne primere i sugestije, na skupu je konstatovana potreba podsticanja studenata na stručno usavršavanje kroz prisustvo projektnim radionicama, sticanje veština na kursevima i obukama, ali i kroz same studije i interaktivno učešće na mnogobrojnim skupovima koje Fakultet organizuje. Najavljeno je i niz konkretnih aktivnosti i mera Fakulteta u zajedničkom ostvarivanju navedenih ciljeva čemu će u narednom periodu biti posvećena velika pažnja i o čemu će studenti, kao i do sada, biti redovno informisani.

Seminar je završen dodelom sertifikata učesnicima koji su uspešno završili kurs UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM (PCM – Project Cycle Management), projekcijom filma / prezentacije odbrane master rada Siniše Jovanovića kao reprezentativnog i podsticajnog primera dobre prakse jedne od pomenutih tema (link), uz zaključke da Fakultet kontinualno sprovodi i proširuje svoje delovanje u cilju animiranja i osposobljavanja studenata za nastavak njihove profesionalne karijere.

Podeli na društvenim mrežama!!!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail