Odbrana master rada – Film o rečnom raku Siniše Jovanovića

Na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA 22.4.2017. kolega Siniša Jovanović je na inovativan način prezentovao svoj master rad na temu „Ekološka i ekonomska valorizacija akvakulture Astacus lepotodacyilus“​ i isti uspesno odbranio uz najviše ocene članova komisije.