ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадник на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 11. јануара 2021. године даје следеће

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

 

Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 14. јануара 2021. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати:

  1. Наставник за уже научне области: Социјална екологија и Одрживи развој – један извршилац.
  • др Биљана Продовић Милојковић.

Факултет дана 11. јануара 2021. године на својој интернет презентацији ставља на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника, у трајању од 15 дана.

Извештај можете преузети на следећем линку

Извештај и конкурсни материјал налазe сe у библиотeци Факултeта и доступни су свим заинтeрeсованим у радно врeмe библиотeкe.