Kandidat – Nesrin Saleh Ali Abdulnab

avna odbrana master rada kandidatkinje Nesrin Saleh Ali Abdulnabi pod naslovom „Merenje efikasnosti biološke azotofiksacije uz korišćenje izotopa azota  N15 na biljci nautu“ održaće se u sredu 19.06.2019. godine sa početkom u 11h u sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, adresa: Bulevar vojvode Mišića 37.