ZAVRŠNI BILATERALNI SASTANAK SLOVAČKA-SRBIJA

Četvrti i završni sastanak projektnih timova u okviru projekta bilateralne saradnje sa Republikom Slovačkom za 2015-2016. godinu pod nazivom „Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava gajenjem energetskih useva i proizvodnjom biomase“ (Revitalization of small agricultural farms through energy crops cultivation and biomass production) i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, održan je 7. septembra 2016. godine u Nitri, uz učešće i predstavljanje zajedničkih radova bilateralnog projektnog tima na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Agro-energy for Sustainable Agriculture and Rural Development“. Predstavnici istraživačkog tima Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura bili su Prof. dr Jelena Milovanović, rukovodilac projekta, Prof. dr Gordana Dražić, Prof. dr Suzana Đorđević-Milošević, Doc. dr Mirjana Bartula, MSc Uroš Radojević i MSc Miloš Ninković.

Nakon konferencije, održan je okrugli sto, čija je glavna tema bio nacrt buduće međunarodne monografije pod nazivom “Agro-energy for Sustainable Agriculture and Rural Development”, koja predstavlja ključni rezultat dvogodišnjeg projekta bilateralne saradnje. Monografija će objediniti rezultate projekta tehnološkog razvoja TR31078 „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agro-energetskih useva“ i projekta bilateralne saradnje. Veoma važna tema okruglog stola bile su i buduće zajedničke aplikacije za Horizon 2020 projekte, planirane za februar 2017. godine. Učesnici su se usaglasili oko tri teme, za koje će biti izrađeni projektni predlozi i podneti za potencijalno finansiranje: Business models for modern rural economies, Science education outside the classroom i Optimising interactive innovation project approaches and the delivery of EU policies to speed up innovation in rural areas.   

[st_gallery gallery=“5592,5591,5590″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]