Usaglašene prateće aktivnosti konferencije „EKOREMEDIJACIJA I EKONOMSKA VALORIZACIJA VODNIH RESURSA – MODELI I PRIMENA

Delegacija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, dekan prof. dr Jordan Aleksić, prodekanka za nauku docentkinja dr Milena Rikalović, docentkinja dr Ivana Jelić, prodekan za privredu i međunarodnu saradnju docent dr Svetozar Krstić, stručna saradnica dr Sunčica Vještica i asistent Goran Knežević sastali su se 13. septembra 2018. sa predstavnicima SUPERLAB-a. Tema sastanka je bila usaglašavanje završnih aktivnosti organizacije predstojeće Konferencije „EKOREMEDIJACIJA I EKONOMSKA VALORIZACIJA VODNIH RESURSA – MODELI I PRIMENA“. Pošto su definisali potrebne radnji do početka Konferencije, sastanak dugogodišnjih partnera je bio i prilika da se razmene informacije o statusu aktuelnih projekata i novina u nabavci laboratorijske opreme.

[st_gallery gallery=“11061,11063,11062″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas