ZAVRŠNA COST BIOLINK KONFERENCIJA U ŠPANIJI

Predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Prof. dr Jelena Milovanović, zajedno sa kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvuje na Završnoj konferenciji i sastanku Upravnog odbora (MC) i radnih grupa (WG) COST Akcije FP1305 pod nazivom “BioLink: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests”. Konferencija pod nazivom “Soil Biodiversity and European Woody Agroecosystems” se održava od 14. do 16. marta 2018. godine u Granadi.

Glavni rezultat ove akcije je istaknuta međunarodna monografija pod nazivom Soil biological communities and ecosystem resilience, u izdanju Springer International Publishing AG, u kojoj su istraživači sa Fakulteta Futura autori poglavlja pod nazivom Linking ecosystem variability and carbon sequestration: case studies of carbon sequestration in natural forests and perennial crops. 

Akcija se bavila sagledavanjem naučne i sociološke potrebe sa ciljem objedinjavanja i globalizacije baza podataka o biodiverzitetu šumskih zemljišta i uspostavljanja univerzalne metodologije za procenu modela i projekcija od strane donosioca odluka u oblasti integralnog upravljanja prirodnim resursima. Akcija je trajala 4 godine (2014-2018) i okupila istraživače iz svih zemalja Evrope.

 

[st_gallery gallery=“9991,9992,9993,9994″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]