Zapaženo učešće FUTURE na SETI-5

Međunarodna konferencija SETI – Science, Eduction, Technology, Innovation, peta po redu, održana je proteklog vikenda u Beogradu. Na njoj je sudelovalo više od 120 učesnika iz zemlje i inostranstva sa preko 70 naučnih radova, uključujući i profesore FPE „Futura“.

Organizator konferencije je Međunarodna istraživačka akademija nauka i umetnosti – MIANU iz Beograda, zahvaljujući čijoj je razgranatoj naučnoj mreži u svetu bilo radova iz Indije, Kine, BiH, Bugarske, Hrvatske, Rumunije, Makedonije, kao i iz zemalja zapadne Evrope.

FPE „Futura“ je imala svoje predstavnike, profesore (članove MIANU) sa naučnim radovima koji su ocenjeni sa najvišim ocenama u međunarodnim okvirima. Kuriozitet je vrednovanje radova članova FPE „Futura“ od strane inostranih naučnika i profesora članova akademije sastavljenih od eminentnih svetskih nučnika iz svih oblasti, sa najvišim ocenama.

FPE „Futura“ je kolektivni član MIANU akademije i kao takva prepoznata je svuda u svetu.

Pozovite nas