XXIII Međunarodna konferencija EKOLOŠKA ISTINA IVOTNE SREDINE– EcoIst ’15

XXIII Međunarodna konferencija EKOLOŠKA ISTINA – EcoIst  ’15 održana je 17.-20. juna  2015. na Kopaoniku, u organizaciji Tehničkog Fakulteta u Boru Univerziteta u Beogradu a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Prikazano je 115 radova u 10 tematskih oblasti. Fakultet za primenjenu ekologiju Futura se pretstavio sa radovima: Brown cal deposits of „Soko“ mine – usable value of natural capital, autora M. Ivković,Z. Dragosavljević, D. Aleksić i Z. Ivković; Ecoremediation – the concept of sustainable management of natural resources in agriculture, autora G. Dražić; M. Aranđelović, V. Popović i J. Ikanović i Good monitoring as a precondition for high drinking water quality: case study of Zlot supply sources (Bor, Serbia) autora M. Pešić, V. Ristić Vakanjac, M. Antonijević, B. Vakanjac i N. Marković.

Pozovite nas