Vreme ispred Srbije – eseji profesora Future

Dozvoljeno mišljenje – eseji profesora Future

 

Vreme ispred Srbije

Piše: Nada Kosanović

Individualna svesnost i odgovornost, više no ikada, ukorenjena je u sadašnjosti koja se suočava sa životnim izazovima. Promene, čiji smo svedoci, utiču na našu egzistenciju i samim tim bi trebalo da menjaju naše obrasce ponašanja, razmišlјanja i delovanja.Upućuju nas, kako na pitanja, tako i na traženje odgovora za kreiranje mehanizama i modela za opstanak i preživlјavanje.

Verujem da je već sada većini jasno, da će se budućnost značajno razlikovati od današnjeg vremena i trenutka.

Nacionalne katarze i stradanja u prošlosti nisu imale za posledicu duhovni nacionalni skok. Naprotiv. Put koji smo izabrali, imao je za posledicu degradaciju domaćinskog poretka utemelјenog u hrišćanskoj porodici kao osnovnoj ćeliji zdravog poretka i sistema. A uništen vrednosni porodični sistem, sistematski je nagrizao i uništavao ćeliju po ćeliju srpskog nacionalnog bića. Prazna i napuštena sela, staro stanovništvo, strane banke i strane kompanije kao vlasnici srpskog kapitala, samo su kap vode u moru svih srpskih lutanja i promašaja.
Pandemija koja nas je pogodila, pored svih razornih i pogubnih posledica koje su neminovne i evidentne, velika je duhovna lekcija koja nas uči promeni vrednosnog sistema . Promena čovečanstva na duhovnom planu i duhovni civilizacijski skok, u nacionalnim okvirima, imaće za posledicu spoznaju lekcije kako da prihvatimo novu naučnu paradigmu utemelјenu na obnovi duhovnosti, da bi mentalnom filozofijom bili spremni za novo doba, koje zahteva fleksibilnost u brzini rešavanja novonastale situacije.
U tragikomediji apsurda, između nade i straha, hranimo lјubav da bi sačuvali veru. Za vreme ispred Srbije.