VISEGRAD ZA SRBIJU: STUDIJSKO PUTOVANJE U MAĐARSKU

Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura su, od 28. do 30. maja 2018. godine, boravili u studijskoj poseti  Mađarskoj, kao zemlji Višegrad regiona. Organizacija putovanja je podržana sredstvima iz granta za univerzitetske studije VUSG 61450016 „Višegrad za Srbiju: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi“ Višegrad fonda, koji objedinjuje podsticajne programe četiri države: Slovačke, Češke, Poljske i Mađarske. Profesori sa Fakulteta poljoprivrednih i prehrambenih nauka Széchenyi István univerziteta u Győr-u u Mađarskoj bili su domaćini studentima Future i pružili logističku i stručnu podršku pri organizaciji ovog putovanja.

Ponedeljak je bio namenjen putovanju i obilasku Győr -a, grada u kome se nalazi sedište Széchenyi István univerziteta i studentski hostel, u koji su se smestili i studenti Future. Studenti su imali prilike da obiđu kompleks univerziteta i upoznaju se sa radom fakulteta, koji su locirani na toj adresi. Obzirom da se Fakultet poljoprivrednih i prehrambenih nauka nalazi u Mosonmagyarovar-u, manjem gradu u blizini tromeđe granica Slovačke, Mađarske i Austrije, studenti su drugog dana obišli okolinu ovog grada i sedište Fakulteta. Dan je prošao u druženju i aktivnostima u prirodi, gde su studenti imali priliku da veslaju u kanuima jednim rukavcem Dunava, na području zaštićenog predela Szigetkoz. Meandrirajući kroz Szigetkoz i susedni Csallokoz, Dunav je napravio mrežu vodotokova dužine 800 kilometara. Veslalo se sedam kilometara rukavcem Dunava, koji pripada zaštićenom predelu i prolazi kroz šumoviti deo. Vodič je pokazao studentima razne primere flore i faune karakteristične za to područje. Između ostalog, studenti su imali prilike da vide nekoliko slatkovodnih kornjača, vodenu zmiju, vodene device, viline konjice, kolonije slatkovodnih sunđera u simbiozi sa algama, žute lokvanje i jestive gljive. Celim tokom, mogla su se vide​ti prirodna plutajuća ostrva, koja su nastala na deblima i granama koja su pala u vodu.

Studenti su obišli i istraživački centar, koji postoji već 13 godina i služi za edukaciju, rekreaciju i zabavu dece i mladih. Kampovi pod nazivom „Škola prirode“ organizuju se na ovoj lokaciji za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i za studente. Posetioci mogu saznati sve o toku Dunava, biodiverzitetu i geodiverzitetu područja gde se centar nalazi. U okviru edukativnog centra još se nalazi i maketa toka Dunava, koja služi za istraživanje povoljnih rešenja za projektovanje nove brane i zbrinjavanja čvrstog otpada, koji u Mađarsku stiže iz Ukrajine tokom Dunava. Ovakav trodimenzionalni model, napravljen od jednostavnih materijala (peska, šljunka, betona, stiropora i slično), znatno je jeftiniji od kompjuterskog modelovanja, a i znatno razumljiviji različitim zainteresovanim stranama i donosiocima odluka. Modelovanje je rezultat saradnje organizacije civilnog društva, koja upravlja zaštićenim predelom, privatne građevinske kompanije, koja izvodi radove na modelu, i Vlade Mađarske, koja podržava razvoj ovakvih istraživačkih aktivnosti za potrebe rešavanja problema vodoprivrede.

Studijskim putovanjem završene su aktivnosti u okviru Višegrad projekta, nakon implementacije trogodišnjeg granta Visegrad Fonda za unapređenje studijskog programa. Pre ovog granta, Fakultet je implementirao, takođe, trogodišnji grant za unapređenje silabusa predmeta Ruralna ekologija, što znači da se saradnja sa partnerima iz Višegrad zemalja intenzivno odvija već 6 godina. Fakultet Futura će nastaviti intenzivnu saradnju sa svim partnerima iz mreže i u narednom periodu, iznalazeći moguće oblike podrške očuvanju partnerske mreže.

[st_gallery gallery=“10610,10611,10612,10613,10614,10615,10616,10617,10618,10619,10620,10621″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

 

Pozovite nas