VIII Naučni skup o lovstvu i lovnom turizmu, Žagubica

Dana 21. aprila 2018. godine održan je osmi po redu naučni skup o lovstvu i lovnom turizmu. Tema skupa bila je „Lovstvo i održivi razvoj kroz prizmu konflikta ekonomskog, ekološkog i etičkog“. Organizatori i moderatori ovogodišnjeg skupa su prof. dr Suzana Đorđević- Milošević, ispred Fakulteta za primenjenu ekologiju-Futura, i doc. dr Branislav Živković, ispred lovačkog udruženja „Jovan Šerbanović“ u Žagubici. Skupu su prisustvovali brojni stručnjaci, predstavnici više lovačkih udruženja, JP „Srbijašume“, kao i predstavnici vise fakulteta beogradskog i drugih univerziteta Srbije, predstavnici Šumarske škole-Kraljevo, i ostalih naučno-istraživačkih institucija. Posebni gosti bili su delegacija Instituta za istraživanje upravljanja šumama i divljači iz Češke Republike i predstavnici Poljoprivredno prehrambenog fakulteta sa Sarajevskog univerziteta.  Oni, kao i mnogi drugi, predstavljali su svoje naučne radove u okviru revije od 29 izabranih radova.  Među njima, pored prof. dr Suzane Đorđević- Milošević i doc. dr Branislava Živkovića, svoje radove predstavili su prof. dr Svetozar Krstić i prof. dr Aleksandar Gordić sa FPE Futura.

 Nakon predstavljanja radova, usledila je poster sesija studenata FPE Future na temu: „ŠTETA“ – konflikt čoveka i zveri; zveri i domaćih životinja, ekologa, moralista i lovaca; zakonodavaca i lovaca, predatora i plena; lovaca i krivolovaca; naučnika i laika, salonskog ekologa i terenaca, loviste i tradicionaliste. Studenti su imali priliku da na ove teme prodiskutuju i potraže odgovore od prisutnih stručnjaka.

Program skupa upotpunila je umetnička kolonija u Žagubici, predstavljanjem slika na temu lova i divljači.

Rezultat skupa jeste niz predloga za izmene i dopune  trenutnog zakonodavstva u okviru lova, razmena znanja i iskustava, afirmacija saradnje ekologa i lovaca, afirmacija multidisciplinarnosti u razvoju lova, te zbornik izabranih i predstavljenih radova.

[st_gallery gallery=“10137,10138,10139,10140,10141,10147,10148,10142,10143,10146,10144″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas