11.10.2017. Treći dan na jesenjem eko kampu „Integralna zaštita kulturne i prirodne baštine“

Uključili smo se na predavanje dr Violete Orlović sa Filozofskog fakulteta, koja je održala kratku radionicu pre pocetka predavanja. Studenti sa biološkog, šumarskog i sa “Future” podelili su se u dve grupe gde je jedna predstavljala stanovnike nekog mesta (meštane, turističku agenciju, profesore), a druga udruženje koje hoće da zaštiti to mesto. Videli smo zašto bi na primer nekom stanovniku sela smetalo da se taj deo stavi pod zaštitu i kako bi se onda takav problem rešio. Posle ovoga imali smo i kratko predavaje o Zaštićenim prirodnim područjima, gde smo saznali da je kod nas jedna porodica svoj privatni posed proglasila zaštićenim područjem i odlučila da ga održava.

Nakon uobičajene pauze za ručak, počelo je predavanje o specijalnom rezervatu prirode Zasavica. Tom prilikom saznali smo dosta o ugroženim i retkim vrstama na tom području, jedna od njih bila je Lepidurus apus, koju nazivaju i živi fosil jer njena jaja mogu da čekaju povoljne uslove za izleganje i do pedeset godina. Ovde se često nalaze i dabrovi koji su izgradili branu dugu čak 20 metara, a od 65 vrsta sisara, 16 su samo slepi miševi, što je retko za ravničarska područija. Što se tiče flore, zabeleženo je 280 vrsta gljiva (od kojih je pet vrsta tartufa), 350 vrsta algi (od kojih je jedna pronađena samo na tom mestu u celoj Vojvodini), i još mnoge vrste iz biljnog a i iz životinjskog sveta.

Posle ovog predavanja krenuli smo do reke da bi smo tamo slušali predavanje dr Dragane Miličić i dr Vere Nikolić o kvalitetu vode u Dunavu. Tu smo učili kako se vrši uzorkovanje vode, na primer kako se tačno meri Ph vrednost, kako se koriste listići za merenje te vrednosti, imali smo priliku da vidimo i koristimo instrumente za merenje dubine vode. Saznali smo kako se  zašto meri temperatura vazduha (u hladu, bez vetra, pre nego što smo izmerili temperaturu vode), kako se upisuju podatci i čemu koji instrument služi. Nakon toga svako od studenata je imao priliku da isproba neki od instrumenata.

[st_gallery gallery=“9275,9276,9277,9278,9279″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Nađa Đorđević

Pozovite nas