Uvod u transhumanizam – eseji profesora Future

Dozvoljeno mišljenje – eseji profesora Future

 

Uvod u transhumanizam

Članak je prvobitno objavlјen u nedelјniku “Pečat“

 

Piše Viktor Radun

Nezapamćena pandemijska histerija koja je zadesila čitavu planetu, znana kao COVID-19 kriza, bliži se kraju. Međutim, polako postaje izvesno da izlazimo samo iz prve faze krize. Pandemija je, čini se, predstavlјala samo pauzu i pripremu za ono što nas očekuje posle toga. Sve što nam je dotle bilo poznato, sistem verovanja i vrednosti, sada je odjednom srušeno ili je radikalno izmenjeno. Nametnuta su nam neka nova pravila, s kojima ćemo „morati da živimo u budućnosti“

Od početka, pandemiju virusa korona čitav je svet pratio kroz statistiku. Svi su se vodili brojevima, koji su iz dana u dan rasli, i od tih brojeva zavisile su mere vlade, planiranje, ponašanje i svest lјudi. A onda su se javile sumnje u ispravnost statistike. Nauka i struka su nas izneverile. Kroz čitav 20. vek učeni smo da je nauka neprikosnovena, kleli smo se u znanje i veličali moć naučnog i tehnološkog napretka, u duhu Dekarta, Bejkona, Loka, Spinoze i Nјutna. Ali vizija se pretvorila u fatamorganu, dogmu i traumu.
Italijanski poslanik Vitorio Sgarbi pokazao je sumnju u podatke o mrtvima od virusa korona u Italiji. U svom energičnom govoru u italijanskom parlamentu, 24. aprila 2020, optužio je vladu i medije za lažnu statistiku koja je korišćena kao povod za uvođenje diktature i terorisanje građana, navodeći da „96,3 posto nije umrlo od virusa korona nego od drugih bolesti“. I drugi stručnjaci i političari su ukazivali na prenaduvanost statistike, koja je podgrevala paniku i koristila se za masovno uvođenje drastičnih mera vanrednog stanja i policijskog časa. Sumnja u podatke je naterala i američkog predsednika Trampa da odbaci zvanično korišćene modele širenja pandemije i usvoji revidirane, znatno umerenije modele sa optimističnijim prognozama broja zaraženih i umrlih.

ŠTA JE ISTINA? Ljudi su počeli da preispituju vladajuće „istine“ globalnog kapitalističkog poretka i postepeno je razotkrivana velika pandemijska „zavera“. Ono što je doskoro posprdno svrstavano pod „teorijom zavere“, počelo je da nam se ostvaruje bukvalno pred očima, kao skrivena agenda novog svetskog poretka. Otkriveno je da je među glavnim finansijerima SZO milijarder Bil Gejts, koji je doveden u vezu s investicijama njegove fondacije u vakcine. Usledile su žestoke kritike SZO i njegovog generalnog direktora Tedrosa A. Gebrejesusa. Ukazano je na njegove veze s kineskim vlastima. Predsednik Tramp je odlučio da obustavi finansiranje SZO.
Pronađeni su brojni izvori koji su upućivali na moguće planiranje „p(l)andemije“ virusom korona, stari nekoliko i više godina, među glavnim: javni nastup Bila Gejtsa u organizaciji čuvenog TED-a, marta 2015, u kojem je govorio o opasnosti od sledeće velike pandemije, i vežba simulacije pandemije slične SARS-u, organizovane pod nazivom Događaj 201, koji je takođe finansiran iz Gejtsove fondacije, u koordinaciji sa Svetskim ekonomskim forumom i Džon Hopkins centrom za zdravstvenu bezbednost, 18. oktobra 2019. godine. Na Gejtsovu širu ulogu u pandemiji upućivao je i patent Majkrosofta, zaveden pod brojem 666, od 26. 3. 2020, u kojem je opisana ideja o povezivanju telesnih aktivnosti (praćenje moždanih talasa, telesne temperature i dr.) s digitalnim sistemom kriptovalute.
Asocijacija na proročanstvo iz Novog zaveta (broj 666), u kojem je zapisano da će lјudi biti obeleženi „žigom Zveri“, kao i uporno insistiranje Gejtsa, SZO i lekara iz kriznih štabova širom sveta, povezanih sa SZO (primer Entonija Faučija iz SAD) na obaveznom vakcinisanju, dodatno su podgrejali sumnju u dobre namere, dovodeći u vezu vakcine i čipovanje lјudi. Niz drugih izuma, poput specijalnog nano-filma koji se unosi zajedno sa vakcinom pod kožu, nalik na tetovažu, i koji skladišti i prenosi podatke o primlјenim vakcinama pacijenta (rad objavlјen u časopisu „Sajens translejšenal medisin“, 18. 12. 2019), kao i agenda ID2020, koja ističe neophodnost digitalnog identifikovanja svakog građanina na planeti, u skladu sa Agendom 2030 UN, pokrenuli su globalni otpor protiv nametanja obavezne vakcinacije i podigli svest o pretnji od čipovanja lјudi.
U prilog sumnji u štetnost vakcinisanja valјa pomenuti sudski spor koji su u novembru 2018. godine Robert Kenedi Junior i njegov partner Del Bigtri dobili protiv američkog ministarstva zdravlјa i lјudskih usluga, u kojem je dokazano da je bezbednost vakcina zanemarivana više od 30 godina, te da ministarstvo nije uradilo ništa na nadzoru i kontroli bezbednosti vakcina po zdravlјe lјudi.

5G PROBLEM Pokrenuta je i tema štetnosti 5G mreže za lјudsko zdravlјe. Na povezanost pandemije sa uvođenjem i širenjem 5G telekomunikacione mreže među prvima je ukazao dr Tomas Kouan, koji je na Samitu o zdravlјu i lјudskim pravima u Arizoni, 12. marta, izneo frapantnu teoriju da je ova pandemija povezana sa puštanjem u rad 5G mreže upravo u Vuhanu. Snažno elektromagnetno zračenje 5G antena u Kini izazvalo je šok organizma, i lјudi su se razboleli. Iako je ova teorija kasnije odbačena jer se postavilo pitanje širenja virusa u zemlјama u kojima nije instalirana 5G mreža, sigurno je da je uvođenje 5G tehnologije u svetu već dosta odmaklo i sve vreme trajanja pandemije nije obustavlјano. Lansiraju se i sateliti za podršku 5G mreži iz svemira. Milijarder Ilon Mask planira da lansira 30.000 satelita u nisku orbitu oko Zemlјe, a milijarder Džef Bezos (Amazon) 3.236. Pitanje bezbednosti 5G mreže po lјudsko zdravlјe još nije do kraja ispitano. Rad 5G mreže, prema tvrdnjama stručnjaka, svojim zračenjem (od 450 MHz – 300 GHz, 10–100 puta brži prenos podataka od 4G mreže) može veoma štetno da deluje na zdravlјe, a među mogućim štetnim efektima navode se simptomi slični gripu, glavobolјe, aritmija i dr. Zračenje 5G mreže slabi imunitet organizma i na taj način oslablјen organizam biva podložniji infekciji.
Ovi izazovi pokrenuli su žestoku reakciju lјudi. Međunarodni apel „Zaustavite 5G na Zemlјi i u svemiru“ do 15. maja 2020. potpisalo je više od 282.000 pojedinaca iz 217 zemalјa i teritorija sveta. U apelu se ističe da „uvođenje sistema 5G predstavlјa eksperiment nad čovečanstvom i životnom sredinom koji se, prema međunarodnom pravu, definiše kao zločin“. Rasprava putem društvenih medija između Novaka Đokovića i dr Predraga Kona, člana Kriznog štaba, u Srbiji, duboko je podelila građane na one za (obaveznu) vakcinaciju i one protiv nje. Hrabri nastupi u javnosti pojedinaca i organizacija u prilog prava građana na informisani izbor, a protiv obaveznog vakcinisanja i nametanja 5G mreže bez ispitivanja i javne rasprave uzburkali su javnost i pokazali su da narod želi da zna šta se radi mimo njegovog pristanka. To su pitanja koja zadiru u temelјno lјudsko pravo – pravo na izbor i slobodu svakog čoveka. Građani zahtevaju pravo na otvoreno i tačno informisanje o stvarima od javnog interesa, kao i poštovanje svojih osnovnih lјudskih prava, zagarantovana ustavom i Povelјom UN.

STIMULANS ZA DIGITALNU EKONOMIJU Iako je pandemijska kriza žestoko pogodila mnoge sektore realne ekonomije (najviše industriju, polјoprivredu, turizam, ugostitelјstvo, saobraćaj, trgovinu, mali biznis), ona je višestruko podstakla razvoj digitalne ekonomije. Drugim rečima, pogodovala je Četvrtoj industrijskoj revoluciji (4IR), koja je u svetu u velikom usponu poslednjih decenija. Temelј i kičma 4IR je upravo digitalna ekonomija. Izgleda kao da je ekonomska i društvena paraliza iskorišćena kao jedinstvena mogućnost za masovno testiranje digitalnih servisa i platformi u okviru planiranog prelaska na totalno digitalizovanu ekonomiju i društvo. Četvrta IR počiva na nizu novih, međusobno povezanih tehnologija, koje su u stanju da radikalno i nepovratno promene ne samo ekonomiju već duboko zadiru u društvene i međulјudske odnose, sposobne da transformišu i samu prirodu i funkcionisanje čoveka. Srž 4IR čine desetak klјučnih tehnologija, među kojima su najistaknutije VI (veštačka inteligencija) i robotika, nanotehnologija, biotehnologije, blokčejn tehnologija, geoinženjering, internet stvari (IS), neurotehnologije i virtuelna i augmentativna realnost.
U pozadini ovih novih tehnologija 4IR nalazi se ideologija transhumanizma. U knjizi autora ovog teksta Transhumanizam: Budućnost bez lјudi (Pešić i sinovi, Beograd, 2018), data je obuhvatna analiza transhumanizma. Transhumanizam obuhvata širok spektar mogućnosti „pobolјšavanja“ i usavršavanja čoveka koje deluju zastrašujuće, kroz primenu novih tehnologija 4IR: ugradnju ili nadovezivanje sintetičkih komponenti, delova ili organa, čipovanje, ubrizgavanje nanočipa ili nanobota intravenozno, unutrašnji inženjering i kontrolu DNK i pretvaranje lјudskog organizma u bioračunar ili kroz spregu lјudskog mozga sa računarima (korišćenjem nanotehnologije, neuronauke, biotehnologije, VI i dr.) čime bi se čovek pretvorio u kiborga (transčoveka) i postčoveka. Krajnji cilј transhumanizma je tehnološka transformacija lјudskog bića u nekakav oblik sinteze čoveka i inteligentne mašine i prelazak u sasvim novu fazu evolucije čoveka i lјudskog društva.
Očigledno je da će od 4IR imati koristi uglavnom globalistička elita, koja želi da iskoristi njen potencijal i ostvari svoje cilјeve. Otuda je jasno zašto se takve tehnologije nameću kao obavezne lјudima, sa obrazloženjem veće sigurnosti, zaštite i identifikacije lјudi. Iza ovih tendencija stoji transhumanistička agenda globalističke elite, prikrivena u rapidnom narastajućem zamahu tehnologija 4IR. Zajedničko za sve ove tehnologije je mogućnost kontrole i transformacije lјudi. Globalna korona kriza poslužila je kao odličan povod za eksperimentalno uvođenje velikog opsega digitalnih i novih tehnologija, pa su tako najpre u Kini, a i drugde u svetu, korišćeni sistemi za prepoznavanje lica, blokčejn, 5G, masivni podaci, korišćenje VI algoritama u istraživanju virusa, automatizovana platforma za genomsko testiranje, dalјinsko merenje temperature lјudi korišćenjem infracrvenih zraka i VI, telemedicina i dr.
Poslednjih decenija u toku je bespoštedna globalna trka za prevlast u 4IR, u kojoj prednjače Kina, SAD i J. Koreja. Uticaj ovih tehnologija na ekonomiju i društvo je razoran – uvođenje VI, robotike i nanotehnologije preti da istisne veliki deo radnih mesta i zameni postojeću lјudsku radnu snagu kroz automatizaciju, i dovede do podelјenosti stanovništva na dve ekstremne klase, superbogatih i krajnje siromašnih.
Upravo 5G mreža predstavlјa osnovnu infrastrukturu na kojoj će se temelјiti IS, koja će, sa svoje strane povući razvoj svih ostalih tehnologija 4IR, usmerenih ka stvaranju jedinstvenog digitalnog, megaumreženog i hiperinteligentnog transhumanističkog društva. Takvo društvo će predstavlјati ostvarenje vizije globalista-transhumanista u pravcu stvaranja hiperkontrolisanog digitalnog totalitarističkog sistema, novog vrlog transhumanističkog svetskog poretka, u kojem će pored kontrolisanih lјudi životni prostor planete deliti translјudi (kiborzi), postlјudi i razne kombinacije lјudi i VI, mašina, računara i drugih veštačkih inteligentnih objekata. Prelazak u takav novi poredak izgleda kao jedino logičko i argumentovano objašnjenje za ovaj neviđen haos i neverovatno žrtvovanje globalne ekonomije koji je proizveo COVID-19. Takvo društvo ne mora da bude ostvareno. To je samo jedna od mogućnosti. Kako će se dalјe odvijati naš put u budućnost, zavisi od svih nas. Pred čovečanstvom je odsudna borba za humanost, slobodu i pravo na izbor, borba za duhovnu, integralnu i organsku transformaciju.


 

Pozovite nas