Uspostavljeno partnerstvo sa regionalnom televizijom i civilnim sektorom na pripremi predloga projekta EcoReality

Na sastanku održanom dana 26. aprila 2017. godine u Kraljevu postignut je dogovor i  uspostavljeno je partnerstvo Fakulteta Futura sa regionalnom televizijom Melos i Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo, na pripremi predloga projekta pod nazivom EcoReality. Projekat podrazumeva primenu savremenih IT alata u identifikaciji ključnih ekoloških problema na lokalu i jačanje kapaciteta lokalnih i regionalnih medija za razvoj istraživačkog novinarstva, kroz partnerstvo i saradnju sa naučno obrazovnim institucijama  i civilnim sektorom.  

[st_gallery gallery=“8079,8078,8077″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas