UPOZNAVANJE SA AKTIVNOSTIMA CENTRA ZA KARIJERNO VOĐENJE STUDENATA

U sredu, 03. oktobra 2018. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, održana je prezentacija o funkcionisanju Centra za karijerno vođenje studenata. Koordinator Centra za karijerno vođenje studenata, Nikoleta Cesnak,  je studentima prve, druge, treće i četvrte godine održala prezentaciju o aktivnostima, ulogama i značaju Centra, sa osvrtom na savete pisanja poslovnih E-mail poruka, CV – ija, stručnih radova, kao i na mogućnosti realizacije studentske prakse i njenoj važnosti zbog praktičnog osposobljavanja studenata. Istog dana, u prisustvu koordinatora Centra, održan je i prvi sastanak studentskog parlamenta u akademskoj 2018/2019. godini, gde se diskutovalo o izboru novih članova, kao i o mogućoj daljoj organizaciji.