Učešće studenta FPE Futura na Kursu iz bioekonomije u Češkim Budjejovicama

Univerzitet Južne Boemije u Češkim Budjejovicama drugu godinu za redom organizuje Kurs iz bioekonomije koji se ove godine održava od 22. do 26. maja. Zahvaljujući saradnji koja je ostvarena sa ovim univerzitetom, na Kursu  i ove godine učestvuje deset studenata Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.

Tokom svog boravka, studenti su vodili dnevnik:
 

I dan, 22.5.2017. godine

 
Nakon smeštanja u Kampus u nedelju 21.maja, prvi dan kursa bio je ponedeljak 22.maj, kada su se učesnici upoznali sa pojmom bioekonomija, šta ona izučava i kako je struktuisana, kakve su perspektive i potencijali u svetu. 
Predavači su učesnicima predstavili projekt DanuBioValNet – partnerstvo za inovacije i razvoj mreže zasnovane na biosu i proizvodnji dodatne vrednosti za dunavski region. 
[st_gallery gallery=“8272,8271,8273″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

 

II dan, 23.5.2017. godine

 
Drugog dana Kursa iz bioekonomije, studenti Fakulteta Futura prisustvovali su predavanjima vezanim za kreiranje politike i programa podrške fokusiranje na bioekonomiji. Predavači su bili profesori iz Italije, Poljske, Nemačke i Češke, a predstavili su svoje strategije za implementaciju programa, najbolje prakse, istraživanja vezana za primenu bioekonomije na nivou EU i mogućnosti za dalji razvoj bioekonomije na regionalnom i lokanlom nivou.
Popodnevni program obeležio je odlazak studenata na Insititut za botaniku Trebon, na kojem su više od dva sata slušali predavanje o akvatičnim biljnim vrstama tog regiona.
[st_gallery gallery=“8299,8300,8301,8302,8303,8304″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]
 

III dan, 24.5.2017.

Trećeg  dana, za učesnike  kursa  iz bioekonomije, organizovana je studijska poseta koja je obuhvatila obilazak firme  “Algatech”  i energane na biogas .

U firmi “Algatech” studenti su obišli pogon koji se bavi  primenom  algalne biotehnologije,  u kojoj se dobija  biomasa  algi  za potrebe ljudi: čišćenje otpadnih voda, dobijanje biogoriva, ishranu, kozmetiku i farmaciju, kao i prihranu domaćih životinja.

 [st_gallery gallery=“8311,8312,8313″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Drugi deo obilaska podrazumevao je posetu energani  na  biogas  u  gradu Trebon  koja  je ujedno i pogon za prečišćavanje otpadnih voda u tom gradu. Pored samih postrojenja za  prečišćavanje  i  generisanje  biogasa,  studenti su obišli i elektranu  koja  radi  na principu kogeneracije, a zatim i pogon za pirolizu drvenih briketa, koji takođe uz  kogeneraciju  toplotne  i  električne  energije  daje  i  kvalitetan  ugalj  koji  može  da  se koristi u industriji čelika. 

 [st_gallery gallery=“8314,8315,8316,8317,8318,8319″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

IV dan, 25.5.2017.

Tokom četvrtog dana, učesnici kursa pratili su prezentacije vezane za praktičnu primenu stanica za proizvodnju biogasa, koncepta biorafinerija I njihovu primenu u ruralnim područjima, kao i trenutno stanje bioekonomije u Evropi.  

U  drugom  delu radnog dana, studenti su poestili Poljoprivredni  fakultet na  kojem  su  imali priliku da slušaju predavanje o primeni entomopatogeničnih gljiva u poljoprivredi i integrisanom upravljanju štetočinama. 

[st_gallery gallery=“8334,8335,8336,8337,8338,8339″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

V dan, 26.5.2017.

Petog dana kursa, studenti su imali priliku da kroz studiju slučaja jednog novog kozmetičkog proizvoda za muškarce pokažu šta su naučili prethodnih dana. Trebalo je da primene osnovna saznanja vezana za bioekonomiju i kroz ekonomski i etički pristup dođu do zaključka vezanog za dati proizvod. 

Studenti su prvo pratili uvodno izlaganje predavača iz Francuske vezano za datu temu, zatim su diskutovali o postavljenim pitanjima, a potom su u grupama pristupili izradi prezentacije, koju su nakon toga predstavljali.  

Na kraju su učesnici kursa dobili sertifikate o učešću na Drugom kursu iz bioekonomije čiji je organizator Ekonomski fakultet, Univerziteta Južne Boemije u Češkim Budejovicama. Dekan ovog fakulteta, František Vacha, je na kraju dana održao pozdravni govor i zvanično zatvorio ovogodišnji Kurs.

[st_gallery gallery=“8398,8399,8400,8401,8402,8403,8404,8405,8406,8407,8408,8409″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas