U ponedeljak  20. novembra 2017. godine u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu održan je stručni seminar “Ekološkim rešenjima do zdravog vodotoka”, u kome su aktivno učestvovali i studeti II godine Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura u okviru kursa Upravljanje vodnim resursom.

Cilj ovog seminara je bio aktivno uključivanje ključnih stejkholdera u lokalnim zajednicama u upravljanju vodnim resursima u slivu reke Drine.

Na seminaru su diskutovane teme napretka Srbije u oblasti implementacije Okvirne Direktive o vodama kroz zakonksu regulativu i u praksi, proces izrade Planova revitalizacije vodotka, difuzno zagađivanje i indikatori i, mere i tehnike revitalizacije koje se mogu primeniti, a na bazi iskustava evropskih zemalja.

Podeli na društvenim mrežama!!!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail