Učešće studenata Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura na Drugoj međunarodnoj studentskoj konferenciji zaštite životne sredine FISEC 16.  

Od 18. do 22. maja 2016. godine u Studentskom kulturnom centu u Beogradu održala se Druga međunarodna studentska konferencija koja je okupila stručnjake iz prirodnih i društvenih nauka, a među kojima su bili i studenti Fakulteta Futura Marina Jevremović, Biljana Marković i Dunja Nikolić.

Konferencija je imala za cilj da promoviše multidisciplinarnost kao i da stvori jedinstvenu priliku za razmenu i implementaciju naučnih dostignuća.

Naučni program je obuhvatio interaktivna predavanja eminentnih stručnjaka i studenata, kao i radionice koje su vodili eksperti iz privrednog sektora. Na ovaj način, učesnic su mogli da se upoznaju sa iskustvima i izazovima u praksi i da kroz uspostavljanje dijaloga između terorije i prakse doprinesu podizanju svesti o značaju zaštite životne sredine.

[st_gallery gallery=“5049,5050,5051″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“] 

Pozovite nas