Učešće profesora doc. dr Viktora Radun na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji

Profesor Fakulteta „FUTURA“, doc. dr Viktor Radun, učestvovao je 20.05.2021. godine na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Ekonomija i menadžment: Izazovi i predviđanja za održivu budućnost“, u organizaciji Fakulteta za menadžment i psolovnu ekonomiju, Travnik, Bosna i Hercegovina. Učešće i izlaganje radova organizovano je preko online platforme Teams. Profesor Radun je izlagao naučni rad na temu „Izazovi implementiranja novih tehnologija u ekoturizmu u eri 4. industrijske revolucije“, napisan zajedno sa prof. dr Mirjanom Bartulom, dekankom Fakulteta „Futura“.

Pozovite nas