Topčiderka ima čak 219 izvora zagađenja, ali može da se očisti!

Završen plan revitalizacije jedine prestoničke reke. Ako zaživi projekat Instituta za šumarstvo i Fakulteta „Futura“, reku čeka obnova

topciderska reka

PROJEKAT revitalizacije Topčiderske reke, koji je podrazumevao postavljanje posebno konstruisanih bioloških sistema za podsticaj prečišćavanja zagađene vode, nedavno je završen. Na njemu su od septembra 2014. do juna ove godine radili Institut za šumarstvo i Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ iz Beograda.

 

– Radi se na postignutim rezultatima i zaključcima sprovođenja i održivosti ovog projekta – rekla je Ivana Petrić sa Fakulteta „Futura“.

Umesto ponos, Topčiderska reka je danas crna ekološka tačka glavnog grada. Stručnjaci su terenskim ispitivanjem utvrdili da postoji 219 izvora zagađenja na ovoj rečici dugoj svega 31 kilometar. Njene obale su deponije smeća, rečno korito zatrpano kabastim otpadom i služi kao ispust za fekalne vode.

– Topčiderska reka izvire u Ripnju ispod železničkog mosta, a ne u Lipovici, kako piše u „Prosvetinoj“ enciklopediji – kaže Dragan Petrović, inženjer mašinstva u penziji iz Bubanje kod Ripnja. – Mesto nastanka reci je odredilo ime, jer se Ripanj nekad nalazio pod vlašću izvesnog Enej-bega, koji je imao topovsku tvrđavu na Avali. Tako je narod vremenom ovu reku nazvao po dve turske reči, topčija – rukovodilac topom i dere – dolina ili klanac.

Zahvaljujući Draganu Petroviću, ekipa „Novosti“ imala je priliku da ode do doline gde se reka formira.

topciderska reka2

– Ovde je mesto gde se susreću tri potoka koja čine Topčidersku reku – objašnjava Petrović. – Dva su veća, dok treći presuši s vremena na vreme. Prvi veći se u literaturi pominje kao Duboki ili Veliki potok, a drugi kao Đisinac. Od ovog lokaliteta koji je obrastao gustim šibljem i rastinjem Topčiderska reka većim delom teče kroz naselje Ripanj. Odatle prelazi dolinom Rakovice, zbog čega je nazivaju i Rakovička reka, jednim delom Savskim vencem i uliva se u Čukarički rukavac nedaleko od novog mosta na Adi.

BEOGRAĐANKA

TOPČIDERKA je „prava Beograđanka“, jedina reka koja izvire i uliva se na području Beograda. Ta činjenica je malo poznata, jer se Beograđani Topčiderke sete uglavnom kad preplavi korito. Još manje je poznato gde nastaje i kako je dobila ime.

Izvor: novosti.rs

Pozovite nas