The best ERM solutions for sustainable future – ERM-SF

Bihać, 24. i 25. januar 2015. godine

Konzorcijum devet univerzitet intenzivno priprema aplikaciju, po pozivu  Erazmus + programa „Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju“.

Aplikaciju, pod nazivom „Najbolja ERM (ekoremediaciona) rešenja za održivu budućnost“,
priprema konzorcijum od devet  visokoškolskih institucija:

1. Univerza Maribor – Međunarodni centar za ekoremedijaciju, koordinator
2. Univerzitet Singidunum  – Fakultet Futura, glavni partner
3. Univerzitet Novi Sad – PMF
4. Univerzitet Kragujevac – PMF
5. NUBL Banja Luka
6. Univerzitet u Bihaću – Biotehničkifakultet
7. Univerzitet u Sarajevu – Faculty of science
8. Univerzitet u Osijeku – Poljoprivrednif akultet
9. University in Nitra – Faculty of European studies and Regional Development Slovak Agriculture

U radnoj i stvaralačkoj atmosferi, protkanoj poverenjem i iskrenim prijateljstvom kome su  doprineli ponajviše izuzetni domaćini sa Biotehničkog fakulteta u Bihaću, dogovoreni su svi ključni elementi aplikacije konzorcijuma 9 visokoškolskih institucija, po pozivu  Erazmus + programa „Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju“.

Zapaženo učešće na ovom sastanku imao je tim Future, koji je predvodio prof. dr Jordan Aleksić, u čijem su sastavu bili i Vesna Vandić, Nevena Božić i Mesud Adžemović.

[st_gallery gallery=“1714,1715,1716,1717,1718,1719″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]