TERENSKA NASTAVA U LIPOVIČKOJ ŠUMI

’Rtovi Beograda’

Povodom obeležavanja Dana Planete Zemlje, u subotu, 22.04.2023, u Zaštićenom prirodnom području SP ‘Lipovička šuma – Dugi Rt’ u Beogradu održana je terenska nastava studenata osnovnih akademskih studija našeg Fakulteta. Terensku nastavu vodili su prof. dr Radomir Mandić i doc. dr Marina Vukin. U pripremama i organizaciji nastave učestvovali su asistent MSc Goran Knežević,  saradnik Dimitrije Aleksić i gostujući saradnik Fakulteta Dejan Milojković; Nemanja Aleksić, dipl. inž. šumarstva, šef Šumske uprave Lipovica JP za gazdovanje šumama ’Srbijašume’ Beograd; te Mirela Pudar, direktor kulturne ustanove ’Galerija ’73’ Čukarica – Beograd i Đuro Jorgić, domaćin u Galeriji ’Sanja’ Sremčica. Nastavnim programom i praktičnim instrukcijama na terenu obuhvaćeni su predmeti: Ekologija; Upravljanje resursom zemljišta; Biološki visokovredni proizvodni sistemi; Nauka o životnoj sredini; Vrednovanje prirodnih resursa i Održivi turizam u službi ruralnog razvoja. U okviru ovogodišnjeg programa terenske nastave za tekući letnji semestar, nastavljajući obilazak šuma posebne namene na području naše prestonice, studenti su usvojili informacije o značaju zakonske zaštite ovih izuzetno vrednih ekosistema, te osnovnim karakteristikama posećenog spomenika prirode. U praktičnom delu programa studenti su izvršili valorizaciju predela i učestvovali u eksperimentalnoj šumskoj šetnji, organizovanoj po uzoru na inovativne zdravstveno-rekreativne programe u prirodi, pod nazivom ’Shinrin Yoku’  ili ’Forest Bathing’.

Drugi deo nastavnog programa realizovan je u centralnom delu prigradskog naselja Sremčica, na lokalitetu ’Rakina bara’, prirodnom jezeru i pravom fenomenu kraških geomorfoloških oblika na području Šumadije. Ljubaznošću domaćina, predstavnika udruženja ’Eko-patrola Sremčica’, Milana Tomaševića i saradnika; učesnicima nastave ukazano je na izuzetan poduhvat članova udruženja i meštana naselja, kojim je ovo područje, od nedavno, revitalizovano i privedeno zaštitnoj, rekreativnoj, obrazovnoj i naučno-istraživačkoj nameni. Dogovor je da se saradnja Fakulteta i ekomisionara Sremčice nastavi kroz buduće edukativne posete i u duhu negovanja kulture volonterskog rada. Na kraju radnog dana, u blizini Moštaničke šume, studenti su obišli Galeriju ’Sanja’, legat porodice Pančević Toholj, koji predstavlja izuzetan kulturni i ambijentalni biser ovog dela beogradskog predgrađa. Ovom posetom, takođe, ukazano je na mogućnosti saradnje i razvoja stvaralačkih ideja i događaja na ekološkoj, obrazovnoj i kulturnoj mapi Opštine Čukarica.

Pozovite nas