TERENSKA NASTAVA U BOJČINSKOJ ŠUMI

TERENSKA NASTAVA U BOJČINSKOJ ŠUMI

’Ima jedna Koleba u Sremu…’

 

U zaštićenom području Spomenik prirode ‘Bojčinska šuma’ u Progaru, na području Gradske opštine Surčin-Beograd; u subotu, 13.05.2023. održana je terenska nastava studenata osnovnih akademskih studija našeg Fakulteta. Program nastave pripremili su doc. dr Marina Vukin, dr Radomir Mandić, vanr. prof. i MSc Goran Knežević, asistent, uz podršku upravljača zaštićenog područja: JP za gazdovanje šumama ’Srbijašume’ Beograd i predstavnika ŠG ’Beograd’ Beograd; MSc Dušana Isajeva, dipl. inž. šumarstva. Kao gosti i učesnici, nastavi su prisustvovali i članovi Udruženja ’Eko-patrola Sremčica’, a gostujući predavač bila je MSc Isidora Ilić, dipl. novinar. Deo programskih predavanja bio je posvećen obeležavanju Međunarodnog dana porodice, 15.05.2023.

Ljubaznošću kolektiva Etnorestorana ’Bojčinska koleba’ i MSc Jovana Miljkovića, master analitičara zaštite životne sredine; osnivača ugostiteljskog objekta i pravog ekovizionara ovog kraja; studenti i gosti su imali priliku da celokupan ambijent i predeo dožive na poseban i inspirativan način. Deo nastave odvijao se u letnjoj učionici ’Futura’, sa prigodnim izlaganjima domaćina i gostujućeg predavača, na teme primenjene ekologije i etnoturizma u ruralnim područjima. Nakon obilaska šumskog kompleksa, učesnici su se upoznali i sa instruktorom terapijskog jahanja kao specijalne turističko-rekreativne ponude zaštićenog područja; Angelinom Meringer, trenerom Konjičkog kluba ’Bojčin’. Tom prilikom, nekoliko studentkinja je izrazilo želju za volonterskim radom i učešćem u ovim inovativnim aktivnostima, tokom predstojeće letnje sezone.

Pozovite nas