Terenska nastava u Stepinom gaju

Šume posebne namene u Beogradu

Stepin Lug, 25.03.2023.

U subotu, 25.03.2023. godine, na području suburbane zone Beograda, studenti osnovnih akademskih studija našeg Fakulteta prisustvovali su prvoj po redu terenskoj nastavi u  letnjem semestru tekuće školske godine. Organizatori nastavnog programa bili su doc. dr Marina Vukin, predavač na predmetima: Upravljanje resursom zemljišta i Očuvanje i unapređenje urbanih ekosistema; i MSc Goran Knežević, asistent na predmetu: Ekologija. Terenska nastava obuhvatila je planom i programom nastavne jedinice iz predmeta Prirodne vrednosti i resursi, kao i Nauka o životnoj sredini. Boravak na terenu podržalo je JP za gazdovanje šumama ’Srbijašume’ Beograd Šumsko gazdinstvo ’Beograd’ Beograd, koje gazduje šumskim kompleksom Stepin Lug. Obilazak je protekao uz pratnju i smernice Željka Dostanića, šumarskog tehničara, ispred Šumske uprave Avala. Predavači su istaknuli osnovne karakteristike područja, ekološke uslove i izraženu biološku raznovrsnost u okviru brojnih šumskih zajednica. Posebno je ukazano na prirodne i stvorene vrednosti, te prioritet namene, ekološko-regulatornih i socijalnih funkcija ovog izuzetnog predela. Na kraju, obrađena je problematika zagađenja periurbanih ekosistema grada Beograda; kao i potreba za primenom kompleksnih mera i tehnika usmerenih ka očuvanju i unapređenju stanja životne sredine prestonice. U drugom delu terenske nastave, učesnici su obišli Spomenik kulture ’Rodna kuća vojvode Stepe Stepanovića’, u Kumodražu. Nadahnutnim sećanjem na lik i ostvarene istorijske zasluge čuvenog vojskovođe, učesnike terenske nastave dočekao je kustos Aleksa Vladičić, ispred Muzeja grada Beograda i Gradske opštine Voždovac.   

Pozovite nas