Terenska nastava – Oblast Kalemegdan

U petak, 19.10.2018. godine, održana je terenska nastava iz predmeta Zaštita Geodiverziteta na području Beograda odnosno u oblasti Kalemegdana. Terensku nastavu su predvodili prof. dr Boris Vakanjac, asistent Vuk Gajić, a pridružili su im se kolege Tanita Đumić i Luka Jović.

Ruta nastave je počela u ullici Knez Mihajlova gde su studenti dobili detaljno objašnjenje od kojih stena su napravljeni i sastava pločnika i okolnih gradjevina. Pokazane i ukratko opisane neke od sedimentnih, magmatskih i metamorfnih stena koje kao fasadni kamen krase Knez Mihajlovu ulicu.

Sledeća stajna tačka je bila na vidikovcu Kalemegdana gde je studentima objašnjeno o aluvionu područja ušća i mesto ulivanja Save u Dunav. Pokazana je granica reka i tačno mesto kontakta dveju reka. Na gornjim zidinama Kalemegdana prikazan je proces degradacije zidina iz kog razloga se on dešava odnosno tip stena od kojih su zidine napravljene. Takođe uzete su relevantne fotografije.

Studenti su nastavili do Crkve Ružice i Kosturnice na Kalemegdanu. Studenti su upoznati sa istorijom i kulturološkim značajem ovih objekata kao i sa specifičnim delovima koji odlikuju ovo mesto.

Ruta je dalje nastavljena spuštanjem u Donji grad. Stajne tačke su napravljene na 2 mesta gde su studenti mogli videti geodiverzitet izdanaka ispod zidina gornjeg Kalemegdana. Prikazane su stene koje se nalaze na ovom području. Takođe je objašnjeno pružanje slojeva i kako se oni mere geološkim kompasom.

Terenska nastava je završena u Donjem gradu i na njoj je učestvovalo 10 studenata druge godine osnovnih akademskih studija FPE Futura.

Slika 1. Knez Mihajlova

Slika 2. Kalemegdanska terasa

Slika 3. Prostor ispred Crkve Ružice i Kosturnice na Kalemeganu

Slika 4. Donji grad Kalemegdan

Slika 5. Donji grad pružanje slojeva

Pozovite nas