Terenska nastava na obroncima Avale

U petak, 15. marta, za studente druge, treće i četvrte godine studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura organizovana je terenska nastava na obroncima Avale u cilju realizacije nastavnih aktivnosti na predmetima Regionalna geografija i prirodni resursi, Životna sredina i održivi razvoj, Integrisani GIS i Prirodne vredosti i resursi. Blok nastavu i terenske vežbe sa studentima su realizovali profesori dr Suzana Đorđević-Milošević i dr Boris Vakanjac, asistent Slobodan Stefanović, master student Tanita Đumić i saradnica Slađana Đorđević.

Terenska nastava je započeta u Podavalskom području ispred robne kuće Ikea, koja se oslanja na obnovljive izvore energije i predstavlja primer dobre prakse kada je reč o održivosti objekata. Studenti su upoznati sa modelom klimatizacije ovog objekta koja se bazira na geotermalnoj energiji. Terenska nastava je nastavljena obilaskom delova regulisanog i prirodnog toka Zavojničke reke, gde su studentima objašnjene implikacije regulacije rečnih tokova i značaj riparijalnih područja. Kroz šetnju šumom na obroncima Avale putem kroz Zuce, ka Belom Potoku,  studenti su slušali o zemljištu kao resursu i imali priliku da se upoznaju sa prethodnim stanjem terena na topografskim mapama i snimcima područja, te to stanje da uporede sa sadašnjim. Studenti su imali prilike da se upoznaju sa metodama prikupljanja podataka na terenu i sa načinom određivanja pozicije na zemlji putem GPS-a. Studenti su preko GPS uređaja određivali koordinate stajnih tačaka, kao i nadmorku visinu na kojoj se nalaze. Studentima su prikazane stene koje se se nalaze na ovom lokalitetu.

U planinarskom domu Čarapićev Brest realizovana je radionica „Život izvan limita životne sredine i implikacije rasta ljudske populacije na životnu sredinu“, nakon čega je studentima poslužen ručak i terenska nastava uspešno privedena kraju.

[st_gallery gallery=“12144,12145,12146,12147″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

 

Pozovite nas