TERENSKA NASTAVA – MAŠIN MAJDAN

U petak, 26.10.2018. studenti druge godine su išli u obilazak Senonskog spruda Mašin majdan. Studente su predvodili prof. dr Boris Vakanjac i asistent Vuk Gajić.

Studenti FPE Futura su se na ovom spomeniku prirode geološtkog karaktera upoznali sa njegovom značajem za geodiverzitet grada Beograda. U prošlosti na ovom mestu se nalazio kamenolom pod istim nazivom i vršena je eksploatacija kamena iz sedimenta zarad građenja vila na Topčideru i Dedinju kao i za ostale potrebe okolnih opština poput dela pruge koja se nalazi u samoj blizini lokaliteta. Mašin majdan trenutno pripada opštini Savski venac i nalazi se u parku Topčider.

Značaj Geodiverziteta ovog mesta su fosilni ostatci skeleta riba iz doba mezolita koji su prikazani i dokumentovani tokom terenske nastave. Objašnjena je primećena razlika u nivou sedimentacije stena koje se nalaze na lokalitetu.

Prikazano je takođe dejstvo tektonike na ovom području koje je stvorilo rasedno ogledalo. Na samoj steni je prikazano kako se koristi geološki kompasi i njihov značaj pri određivanju pada slojeva.

Pored geoloških komapasa predočena je i ostala oprema za terenski rad poput lupe, geološkog čekica, fotoaparat, GPS, švajcerski nož…

Takođe je objašnjen i korišćen GPS za očitavanje stajne tačke i upotreba fotoaparata za dokumentovanje agregata krečnjaka koji se nalaze na ovom mestu.

Studenti su takođe upućeni u kratak kurs vezan za slikanje makro i realnih fotografija na terenu.

[st_gallery gallery=“11422,11423,11424,11425,11426,11428,11427″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas